Uvjeti prodaje

 • UVJETI KUPNJE

  Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.
  Trgovac je Segar d.o.o., Zadar, a Potrošač je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati odabranim načinom plaćanja i pošalje narudžbu Trgovcu.
  Putem web shopa Potrošaču je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Trgovca.
  Cijene su s uračunatim PDV-om.
  Valuta je hrvatska kuna (kn).


  Predugovorne obavijesti sukladno Članku 57. Zakona o zaštiti potrošača
  Slike i opisi dostupni su na mrežnim stranicama www.segar.hr

  Načini plaćanja:
  Pouzećem – uz uplatu 20% iznosa narudžbe a ostatak po primitku proizvoda.
  Virmanskom uplatom (banka, pošta, Fina i Internet bankarstvom) - na IBAN naveden na narudžbi.
  Općom uplatnicom (banka, pošta, Fina i Internet bankarstvom) - na IBAN naveden na narudžbi.
  Odabrani način plaćanja i cijena za odabrani načun plaćanja navode se u ponudi.

  Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
  Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da
  prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
  Segar d.o.o.
  Ulica Zadarskog Mira 1358. 22/d, 23000 Zadar
  ili na e-mail adresu: segar@segar.hr
  Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

  Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
  U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
  Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

  U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača dužan je o svom trošku vratiti robu trgovcu.
  Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
  Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava.

  Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dokumentacije i dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
  Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora kad je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
  Umanjenje vrijednosti u odnosu na oštećenje ambalaže i/ili oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrditi će se nakon što artikl bude vraćen te ćemo o navedenom obavijestiti kupca.
  Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.
  Potrošač je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana.
  Potrošač je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti trgovca.

  Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

  Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija) daje uvoznik i/ili proizvođač. Trgovac zajedno sa kupljenom robom predaje potrošaču jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena.
  Trgovac sa kupljenom robom također potrošaču predaje upute za upotrebu te ostalu zakonima
  propisanu dokumentaciju. Primljeno potrošač mora prekontrolirati i ukoliko primjeti nedostatke obavijestiti prodavatelja odmah po primitku robe, a najkasnije u roku od osam dana.

  Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.
  Minimalni rok jamstva je dvije godine i u slučaju kada trgovac ili distributer daju kraći rok jamstva.

  Polog potrošač ostavlja u slučaju narudžbe specifičnih artikala, i to u vrijednosti 20% maloprodajne cijene.

  Prodavatelj i potrošač obostranim prihvatima narudžbe i pretponude te plaćanja robe u cijelosti od strane potrošača zaključuju Ugovor o prodaji.
  U slučaju nesuglasica prodavatelj i potrošač će nastojati problem riješiti međusobnim dogovorom.
  U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zadru.

  Zakone možete pogledati klikom na link:

  Zakon o zaštiti potrošača

  Zakon o obveznim odnosima

  Zakon o elektroničkoj trgovini

  Online Dispute Resolution - Platforma za rješavanje sporova putem interneta  OSTALE INFORMACIJE

  NARUČIVANJE

  Proizvodi se naručuju preko košarice, preko e-mail-a ili telefonom.
  Ukoliko trgovac nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučiti će one koje može.
  S isporukom tih proizvoda poslati će potrošaču e-mail s predviđenim rokom za isporuku preostalih proizvoda.
  Kupac može u roku od 3 dana otkazati isporuku preostalih proizvoda.

  U većini slučajeva, narudžbe pristigle i uplaćane radnim danom do 12:00 sati, otpremaju se prema potrošaču drugi dan preko kurirske službe Intereuropa.
  Ovo je uobičajena procedura, nije pravilo.


  UVJETI DOSTAVE

  Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt ili do mjesta najbližeg ulazu u objekt, a do kojeg je moguće doći dostavnim vozilom. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Proizvodi se šalju putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

  Dostava robe se naplaćuje prema težini artikla i obračunava se na ponudi po zaprimljenoj narudžbi.


  OSTALI UVJETI DOSTAVE

  Rok isporuke je dva do tri radna dana za artikle koji su raspoloživi odmah.
  Neke artikle potrebno je povući sa vanjskog skladišta i u tom je slučaju rok isporuke sedam do deset radnih dana.
  Iznimka su artikli koji se dobavljaju isključivo po narudžbi, a za koje je rok isporuke od 45 do 60 dana.
  Točan rok isporuke možete provjeriti sa našim prodajnim savjetnicima na segar@segar.hr ili na telefone 023 646 359 ili 0992166324.
  Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

  Potpisom na skeneru, potpisom dostavnice ili drugog dokumenta prilikom preuzimanja potvrđujete da je paket primljen u neoštećenoj ambalaži.
  Iz tog razloga molimo kupce da prilikom preuzimanja proizvoda u napomenu Potvrde o dostavi upišu sva eventualna oštećenja ambalaže koja bi upućivala na mogućnost oštećenja artikla unutar nje (poderani najlon, udubljeni ili probijeni karton, nagnječenje ambalaže, mrlja od vlage ili masnoće, odlomljen stiropor...).
  Navedeno molimo ODMAH reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, napraviti zapisnik o nastalom događaju i slikati oštećenja ambalaže, odnosno odbiti preuzeti pošiljku te o tome odmah obavijestiti trgovca.


  Roba je osigurana od gubitka u dostavi.

  U slučaju da potrošač naruči robu i odbije je primiti, trgovac ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

  KNJIGA ŽALBE: segar@segar.hr

  Za sve dodatne informacije o uvjetima kupnje, proizvodima, rokovima isporuke i načinu poslovanja molimo kontaktirajte naše djelatnike na 023 646 359 ili 0992166324 te na e-mail adresu segar@segar.hr  Izjava o sigurnosti online plaćanja

  Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
  CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
  Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
  Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
  Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
  Hvala što koristite CorvusPay!

  Security of Online Payments
  While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.
  CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.
  The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard - the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.
  All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully
  secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.


VSC Pro+ Internet Prodaja - Online Trgovina
Mathema d.o.o.